EMLAK MEMURLUĞU İŞLEMLERİ

1)Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak.

 

2)Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlemesi konuları da yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek.

 

 3)Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parsellerin kira ya da ecrimisile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.

 

4)Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirmeye çalışmak.

 

5)Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

 

6)Belediye gayrimenkullerinin emlak beyanlarını verir.